FOUNDERS

 1. VLAXOS A. GEORGIOS
 2. EFTHIMIOU D. NIKOLAOS
 3. KARNESSIS N. SPYRIDON
 4. KOLLAKIS S. LOU
 5. KOUSTAS D. IOANNIS
 6. CONSTANTAKOPOULOS K. VASSILIS
 7. CONSTANTAKOPOULOS K. KONSTANTINOS
 8. KOUZILOS I. EVANGELOS
 9. LASKARIDIS K. PANAGIOTIS
 10. MOUSKAS K. ZENON
 11. XYLAS A. IOANNIS
 12. PAPADAKIS A. NIKOLAOS
 13. POLEMIS L. ADAMANTIOS
 14. POLEMIS I. SPYRIDON
 15. POLEMIS M. SPYRIDON
 16. PROKOPIOU I. DIMITRIOS
 17. RAPTAKIS P. LEONIDAS
 18. TSAVLIRIS A. NIKOLAOS
 19. TSAKOS P. NIKOLAOS
 20. FRANGOU N. ANGELIKI
 21. XALAS N. IOANNIS
 22. XARITATOU G. AIKATERINI

 

Make a donation

If you would like to make a donation or any other information please click on the link to the right.

Learn more here

Follow us on Social Media :